Policja Drogowa w Chorzowie informuje, iż kontrola autokarów na terenie miasta jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu. Organizatorzy podróży mogą dokonać zgłoszenia osobiście, telefonicznie lub pisemnie w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie, mieszczącej się przy ulicy Legnickiej 1. Zalecane jest, aby zgłoszenia dokonywać z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W godzinach pracy komendy, od 8:00 do 15:00, można kontaktować się pod numerem 47 85 452 90, a poza tymi godzinami – z dyżurnym komendy pod numerem 47 85 452 66.

Kontrole autokarów przeprowadzane będą na parkingu przy ulicy Legnickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Miejskiej Policji. Decyzja o wyznaczeniu jednego miejsca kontroli wynika z logistycznych potrzeb organizacji licznych kontroli w krótkich odstępach czasu. W przypadkach wyjątkowych, kontrola może odbyć się w miejscu wyjazdu autokaru.

Bezpieczeństwo pasażerów, zwłaszcza dzieci i młodzieży, jest priorytetem podczas przygotowań do wyjazdu autokarowego. Konieczne jest, aby autokar był w doskonałym stanie technicznym, a firma przewozowa posiadała dobrą reputację. Stan techniczny pojazdu można zweryfikować, prosząc o przedstawienie aktualnego badania technicznego autokaru.

W przypadku wątpliwości co do sprawności autokaru lub zachowania kierowcy, nauczyciele lub rodzice powinni niezwłocznie kontaktować się z policją. W umowie wynajmu autokaru zaleca się zawarcie klauzuli o obowiązkowym badaniu technicznym przed wyjazdem. Niechęć przewoźnika do poddania autokaru kontroli może wskazywać na potencjalne nieprawidłowości.

Policja w Chorzowie prowadzi również działania informacyjno-edukacyjne. Policjanci biorą udział w spotkaniach z dziećmi na koloniach, piknikach oraz innych imprezach promujących bezpieczeństwo. Dodatkowo, stan techniczny autokarów można sprawdzić na stronach internetowych bezpiecznyautobus.gov.pl oraz historiapojazdu.gov.pl. Serwis „bezpieczny autobus” umożliwia weryfikację ubezpieczenia OC, ważności badań technicznych, danych technicznych pojazdu, a także informuje, czy pojazd nie został wyrejestrowany lub uznany za kradziony.

Źródło: https://chorzow.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024